ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Λίγα λόγια για την εταιρεία…

Η εταιρεία VASILAS-ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με  το σύστημα ISO:9001 και βρίσκεται στην φάση υιοθέτησης του προτύπου ΕΛΟΤ 1801 για θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και τα πρότυπα ΕΝ 1090 για την πιστοποίηση προϊόντων χάλυβα.

Η εταιρεία είναι παλιά και έμπειρη στον τομέα των χαλύβδινων κτιρίων ξεκινώντας από τον σχεδιασμό και την μελέτη μέχρι την τελική παράδοση του έργου με κάθε λεπτομέρεια. Το έργο ελέγχεται πλήρως σε κάθε φάση.

Ο σχεδιασμός γίνεται πάντα σε συνεργασία με τους πελάτες και τα μελετητικά γραφεία, με τα οποία υπάρχει στενή συνεργασία. Λόγω της φύσεως της εταιρείας υπάρχει και μεγάλη ευελιξία σε τυχόν τροποποιήσεις στην διάρκεια της εξέλιξης του έργου, οι οποίες συχνά παρουσιάζονται, καθ’ ότι τα έργα αποτελούν «ζωντανούς οργανισμούς».

΄Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ελέγχονται με πιστοποιητικά ποιότητας που παίρνουμε από τους προμηθευτές μας.
Εταιρεία | Υπηρεσίες | Ποιότητα | Έργα | Νέα | Καινοτομίες | Επικοινωνία | English Version | Designed and Developed by A.S.T.