ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 

Από τις τελευταίες μας δραστηριότητες είναι τα πολυώροφα κτίρια με μεταλλικό σκελετό. Εδώ δε χρειάζεται να τονίσουμε τα πλεονεκτήματα του μεταλλικού σκελετού από πλευράς αντισεισμικότητας, όπως έχει αποδεδειγμένα φανεί στην πράξη.

Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω λύση συμφωνεί με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς και βεβαίως είναι οικονομικότερη και ταχύτερη από μια συμβατική λύση οπλισμένου σκυροδέματος.

Η τελευταία μας δραστηριότητα, η οποία καλύπτεται με πατέντα, είναι τα «πλήρως γαλβανισμένα εν θερμώ» μεταλλικά κτίρια. Εκτός από τα πλεονεκτήματα του εν θερμώ γαλβανισμένου σκελετού, η λύση είναι ταχύτατη αλλά και σχετικά οικονομική, λόγω του βιομηχανοποιημένου τρόπου παραγωγής.

 
Εταιρεία | Υπηρεσίες | Ποιότητα | Έργα | Νέα | Καινοτομίες | Επικοινωνία | English Version | Designed and Developed by A.S.T.