ΕΝΟΤΗΤΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

Η VASILAS είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή Λητής Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό στον τομέα μόρφωσης και επεξεργασίας μετάλλου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί η δυνατότητα αυτοματοποιημένης παραγωγής δοκών μεταβλητής διατομής σχήματος «διπλού Τ» και η ευρεία εφαρμογή τους σε κάθε είδους κατασκευή.

Υπάρχουν επίσης δύο γραμμές παραγωγής για λεπτότοιχες διατομές σχήματος «Ζ» και «Π» πάχους από 1mm έως 3mm.

Η VASILAS έχει ειδικό στεγασμένο χώρο κατάλληλα εξοπλισμένο για την αμμοβολή και βαφή των μεταλλικών στοιχείων. Τηρούνται τα παγκόσμια standards που ισχύουν στις αμμοβολές και βαφές.

Για το μοντάζ των έργων διαθέτουμε δικά μας πλήρως εξοπλισμένα και έμπειρα συνεργεία. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε την αξιόπιστη εφαρμογή και τους χρόνους εκτέλεσης των έργων μας.

Η δυνατότητα μας να κατασκευάζουμε μόνοι μας τον τύπο της διατομής που θέλουμε μας δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στην επιλογή λύσεων σύμμεικτης κατασκευής. Δηλαδή πλάκας μπετόν η οποία συνεργάζεται στατικά με τον μεταλλικό σκελετό.

Στον τομέα αυτό η ευελιξία που έχουμε από πλευράς ανοιγμάτων και καννάβου τοποθέτησης των υποστυλωμάτων μας δίνει τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με συμβατικές λύσεις.

 
Εταιρεία | Υπηρεσίες | Ποιότητα | Έργα | Νέα | Καινοτομίες | Επικοινωνία | English Version | Designed and Developed by A.S.T.